Ako pomôcť

 

Ako pomôcť

  • Staň sa ČLENOM združenia
  • Staň sa DOBROVOĽNÍKOM
  • Finančné PRÍSPEVKY a sponzoring

STAŇ  SA ČLENOM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RODINNÝ PES

Občianske združenie RODINNÝ PES.

Výhody členstva:

-        ročný členský poplatok vo výške 50€

-        tréning agility (prekážková dráha) po celý rok v rámci členského poplatku

-        možnosť účastniť sa aj na súťažiach v agility  

-         účasť na podujatiach a kynologických akciách organizovaných OZ Rodinný pes

-         iné  výhody

Členom občianskeho združenia Rodinný pes sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami ako aj cieľmi združenia. Taktiež vyplní prihlášku a uhradí členský poplatok.

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RODINNÝ PES

Vyhody dobrovoľníctva :

-    zapájanie sa do jedinečných aktivít organizovaných združením

-    príležitosť na zlepšenie si vedomostí z oblasti chovu a starostlivosti o psov

-    stretnutie sa s ľuďmi s podobnými záujmami a cieľmi

-    pomoc na zmysluplnej činnosti o ktorú sa pričiní každý dobrovoľník

-   dobrovoľník neplatí ročný poplatok iba jednorázový poplatok za vystavenie členského preukazu

-    iné výhody

Chceš sa stať dobrovoľníkom???

Nie je vám ľahostajný život  psov z útulkov, týranie zvierat, či chcete prispieť svojím dielom k zlepšeniu chovu  psov v mestách. Hľadáme  pomocníkov (dobrovoľníkov), ktorí nechcú čakať,že to niekto správí  ale majú záujem sami prispieť k zmene. Sú taktiež ochotní to spraviť bez nároku na finančnú odmenu. Pomoc dobrovoľníkov bude potrebná najmä pri organizovaní  podujatí  poriadaných OZ Rodinný pes.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY A SPONZORING

V prípade záujmu o finančnú podporu občianskeho združenia Rodinný pes použite

ČÍSLO ÚČTU : OTP Banka 15971635/5200

ĎAKUJEME !