DEŇ RODINNÉHO PSA 2015

DEŇ RODINNÉHO PSA 2015

stiahnuť.png

26.9.2015

Kamenný mlyn Trnava (areál kúpaliska)

 

Organizátor : Občianske združenie Rodinný pes
Druh  akcie : Zábavno - vzdelávacia akcia  pre majiteľov a milovníkov psov.
Miesto konania: areál kúpaliska Kamenný mlyn, Trnava
Dátum a čas konania: 26.9.2015 od 9.00hod.

 

Pre všetkých majiteľov a milovníkov psíkov  sme aj tento rok  pripravili už štvrtý ročník zábavno-vzdelávacej akcie DEŇ RODINNÉHO PSA 2015.Na súťažiacich okrem hodnotných cien, čakajú na vás veľmi zaujímavé kategórie do ktorých sa môžete  prihlásiť. Súťaže sú samozrejme  určene pre všetkých psíkov bez rozdielu.....

Návštevníci majú vstup ZDARMA

 

  SÚŤAŽNÉ  KATEGÓRIE:

VYSTAVOVATEĽ  JUNIOR
Súťaž pre mladých vystavovateľov  vo veku od 8 do 13 rokov, ktorí  sa chcú  zúčastniť  vystavovania so svojím psíkom (s PP, bez PP, krížencom).

 

VÝSTAVA PSOV

Súťažiť sa bude v 3 kategóriách 1. Trieda mladý pes (od 4 do 8 mesiacov)  

                                               2. Trieda dospelý pes (od 8 mesiacov do 6 rokov)

                                               3. Trieda pes senior (psíky staršie ako 6 rokov)                                                                                                                                            

                                              
VÝSTAVA  “ NAJ BORDERKA “
Špeciálna výstava pre plemeno border collia s PP aj bez PP vo veku  od  6 mesiacov do veku 13 rokov.


FUNNY AGILITY
Súťaž v psom športe agility kde majiteľ spolu so psíkom prekonávajú skokové a priebežné prekážky.

 

PSÍ TALENT
Psí talent je súťaž ,kde sa hodnotia najorginálnejšie psie triky, či dogdancingová zostava.
Povolené sú rôzne druhy rekvizít , kostýmov ako aj  doprovodná hudba.

 

DOGDARTBEE
Neoficiálna súťaž v psom športe dogdartbee (dogfrisbee),kde majiteľ hádže frisbee disk svojmu psíkovi do vzdialenosti  kde sa nachádza na zemi nakreslený terč. Podľa toho v ktorej zóne psík disk chytí je bodovo ohodnotení.

 

PES DOBRÝM OBČANOM  MESTA TRNAVA - POSLUŠNOSŤ
Ďalší ročník súťaže  v poslušnosti a ovládateľnosti  psíkov ako aj zručností  ich majiteľov.

 

NAJ FOTO

(VIAC INFO ČOSKORO)


 

Súťažné poplatky:


-        za  prvú disciplínu - 5€
-        za každú ďalšiu disciplínu - 4€

Poplatok  prosím uhradiť  na bankové spojenie: OTB banka
Číslo účtu: 15971635/5200  Variabilný symbol: 5555
Pre lepšiu orientáciu prosím do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno, priezvisko a meno psíka/psíkov.

Doklad o úhrade  prosím posielajte na e-mail: rodinnypes@gmail.com

 


PRIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms/d/1WmE0u5gMG3pVMp_oSwPSqMlOa2oSaAb6FOG9-h9frvA/viewform

UZÁVIERKA: 5.9.2015 !!!

Súťažné a veterinárne podmienky:
Do súťaže je možné prihlásiť psy v dobrom zdravotnom stave, s preukazom (PP),bez preukazu o pôvode ako aj krížence rôznych plemien. Pri vstupe do areálu sa každý majiteľ so psíkom musí preukázať platným očkovacím preukazom, ktorý skontroluje veterinárny lekár. Je potrebné očkovanie proti  besnote a infekčným ochoreniam(parvoviróze,leptospiróze,psinke,..) staré minimále 21dní a maximálne jeden rok pred konaním súťaže.Taktiež psík musí byť opatrený platnou známkou v prípade potreby aj náhubkom. Súťažiaci ako aj návštevníci podujatia sú povinní udržovať v areáli poriadok a po psíkovi si taktiež upratať exkrementy do pripravených nádob. Usporiadateľ nezodpovedá sa škody spôsobené psom alebo návštevníkom, ani za úhyn či stratu psa.
Občerstvenie pre psíka si treba zabezpečiť.

 

Súťažiaci súhlasí :


- že po uhradení súťažného poplatku sa peniaze nevracajú a to aj v prípade, ak  sa s akýchkoľvek príčin na súťaži nebude môcť zúčastniť. V prípade osobnej neúčasti si súťažiaci môže za seba nájsť náhradníka.
- že sú mu známe zákony na ochranu zvierat pred týraním
- že je plne zodpovedný za škodu spôsobenú svojím psom

Prípadné zmeny v propozíciách sú vyhradené.

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU :)